Сообщения

Последние сообщения

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі стру­мом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

Коливальний рух. Вільні коливання.

Електричний заряд. Електричне поле.

Основні положення спеціальної теорії відносності

Електропровідність напівпровідників та її види.

Електроємність. Конденсатори.

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.

Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

Отримання і застосування радіонуклідів.

Закон додавання швидкостей

Прямолінійний рівномірний рух